<< Preview1 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 20Další >> 
<< Preview1 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 20Další >> 

Základem úspěchu v jakékoli oblasti, která vyžaduje spolupráci a komunikaci s lidmi není talent, vzdělání ani míra dosavadních zkušeností, ale zejména přesvědčení o tom, že uspěji. Pokud ho člověk má, je na nejlepší cestě skutečně uspět. Pokud ne, neuspěje, ani v případě, že by byl po všech ostatních stránkách perfektní.

Pro přežití lidského druhu je nezbytné, aby v jeho čele stáli ti nejschopnější. Jak ale poznáme, kdo je nejschopnější? Naprostá většina lidí není sto posoudit erudici inženýra, lékaře, politika. Přesto ji potřebujeme odhadnout. Děláme to pomocí atributů, všichni známe přísloví, že šaty dělají člověka, ale to je nepřesné. Proto jsme si vyvinuli ještě jeden způsob, jak poznat, zda člověk před námi je či není ve své profesi schopný. Je jím míra sebejistoty.

Lidé, kteří se ve vztahu k tomu, co dělají chovají nedostatečně sebejistě nejsou považováni za kompetentní. Lidé, kteří se chovají příliš sebejistě jsou nepříjemní.  Pokud vykazujete zvýšenou, ale ne vysokou míru sebejistoty, je velmi pravděpodobné, že vás ostatní budou považovat za člověka, který je schopný. Pak vám uvolní cestu, nebudou klást překážky a ve všem vyjdou vstříc.

Jak toho dosáhnout? Snažit se cokoli hrát vám nic nepřinese, protože s neupřímnou sebejistotou přicházíte o autenticitu. Představte si před sebou mladého prodejce čehokoli, který „machruje“, ač je vidět, že tím zastírá svou nejistotu a nezkušenost. Je směšný. Naopak velmi účinné je, pokud jste upřímně a vnitřně přesvědčeni o tom, že své práci rozumíte, že jste pro ni ta nejlepší osoba a že to, co děláte je správné.

Ale není správné pochybovat? Ne. Lídry tohoto světa, ať už jde o firmy, organizace, nebo celé státy, jsou lidé, kteří o sobě nepochybují. To neznamená, že by si nebyli vědomi svých chyb, nebo že by žili v přesvědčení o své neomylnosti, naopak. Aktivně tyto chyby hledají a pracují na jejich odstranění. Ale nepochybují.

Pokud chcete dosáhnout čehokoli, co vyžaduje spolupráci s ostatními, buďte přesvědčení o tom, že co děláte je kompetentní, kvalifikované a správné. Pak vám lidé uvolní cestu. Svět patří přesvědčeným.

Text vznikl v reakci na post Davida Navrátila.

Můj Twitter